Service

Vi har en stor och bred kompetens inom service till industrin i Nordvästra Skåne.
Vi jobbar både inom livsmedel-, grafiska-, plast-, trä- och processindustrin i NV-Skåne.
I samarbete med Boxon servar vi även en rad olika plastsvepare, bandare och diverse andra förpackningsmaskiner i hela Sverige.

Vi erbjuder även våra kunder jour, både mekaniskt och elektriskt genom vårt sammarbete med Mekano.