Bronsgatan 3 265 39 Åstorp

Allt inom El och Mekanik
Vi levererar en färdig produkt, helt efter dina önskemål. I kombination med vår kompetens och vårt kvalitetstänk blir resultatet oslagbart.

Vi är Solotec AB

Solotec är företaget som är under ständig utveckling och expansion. Sedan Solotec bildades 2002 har företag gått från att ha en enda anställd till runt 20-talet medarbetare. Vårt framgångskoncept är att vi under alla år har behållit vår tydliga inriktning: att erbjuda våra kunder totallösningar av mycket hög kvalitet. För att lyckas med detta krävs expertis och erfarenhet, effektivitet och inte minst engagerade medarbetare. Med denna kunskap och kompetens inom företaget kan vi skapa smarta och innovativa lösningar till våra kunder.
Vi har även ett mycket gott samarbete med viktiga aktörer. Ett exempel är Boxon vars serviceavdelning förvärvades av Solotec 2015. År 2018 såldes serviceavdelningen tillbaka till Boxon, och det goda samarbetet fortsätter. En nära relation över tid är det sätt vi önskar att samarbeta med alla våra kunder. 
 

Service

Vi har en stor och bred kompetens inom service till industrin i Nordvästra Skåne.
Vi jobbar både inom livsmedel-, grafiska-, plast-, trä- och processindustrin i NV-Skåne. Felsökning både i gammal reläteknik och med hjälp av Plc. Har ett bra utbud med reservdelar, diverse givare mm. på lager.                                           
Termofotografering ger en snabb indikation på om något håller på att gå sönder, för att förebygga dyra produktionsstopp så hjälper vi till med det.
Energieffektivisering är något som vi är väldigt duktiga på. Det enklaste är oftast det effektivaste. Tex bara byta ut gamla lysrörsarmaturer till moderna LED armaturer, gärna kompletterat med närvarodetektering. Eller ta till vara på solenergin, det gör vi med hjälp av vårt systerbolag solotecenergi.se